Pixel
Perfect

Thiết kế và phát triển ứng dụng

// MARK 1// MARK 2// Mark3
ui ux Design

Thiết kế UX/UI

Thiết kế luồng trải nghiệm và giao diện người dùng

ui ux
Phát triển Ứng dụng

Phát triển
Ứng dụng

Thiết kế, lập trình ứng dụng Web và Mobile với GraphQL

ui ux
Marketing website

Thiết kế
Marketing Website

Website cho doanh nghiệp “Bình thường mới”

ui ux
ui uxui uxui ux